Awdjo: Bħal-lum miet Anton Buttigieg

Bħal-lum fl-1983 kien ħalliena t-tieni President tar-Repubblika ta’ Malta Anton Buttigieg, fl-età ta’ 71 sena. Buttigieg, li kien twieled il-Qala, Għawdex, kien magħruf ukoll għal kitbietu, fosthom diversi volumi ta’ poeżiji.

Isma’ l-awdjo biex tkun taf x’ġara bħal-lum fis-snin imgħoddija.