Awdjo: Bħal-lum Malta ngħatat il-George Cross

Bħal-lum fl-1942, waqt ċerimonja fi Pjazza San Ġorġ fil-Belt, kien ġie ppreżentat il-George Cross mill-Gvernatur Ingliż, f’isem ir-Re Ġorġ VI, lil-Prim Imħallef ta’ Malta Ġorġ Borg.

Eżatt sena wara, elementi tal-flotta Taljana kienu għadhom qed jaslu fil-portijiet Maltin wara li l-Italja kienet ċediet tul it-Tieni Gwerra Dinjija.

Isma’ l-awdjo biex tkun taf x’ġara bħal-lum fis-snin imgħoddija.