Awdjo: Bħal-lum kienu reġgħu bdew jindaqqu l-qniepen tal-knejjes

Bħal-lum fl-1943, il-possibilità ta’ air raids fuq Malta kien mill-għadu tul it-Tieni Gwerra Dinjija kienet saret tant minima, li ngħata permess mill-amministrazzjoni kolonjali li jistgħu jerġgħu jindaqqu l-qniepen tal-knejjes u jsiru l-purċissjonijiet reliġjużi. Dawn kienu ilhom li twaqfu mill-1940.

Isma’ l-awdjo biex tkun taf x’ġara bħal-lum fis-snin imgħoddija.