Awdjo: Bħal-lum kienu għerqu 9,000 persuna

Bħal-lum fl-1945 hu mifhum li kienu mietu 9000 persuna fl-għarqa tal-vapur tal-passiġġieri Wilhelm Gustloff, l-akbar telfa ta’ ħajja f-gharqa fl-istorja. Il-vapur kien mimli refuġjati Ġermaniżi u ta’ pajjiżi oħra li kienu qed jaħarbu mill-avvanż ta’ l-armata Sovjetika lejn il-Ġermanja fl-aħħar sena tat-Tieni Gwerra Dinjija.

Isma’ l-awdjo biex tkun taf x’ġara bħal-lum fis-snin imgħoddija.