Awdjo: Bħal-lum kienet twieldet Anne Frank

Bħal-lum fl-1929 kienet twieldet Anne Frank, Olandiża li kienet inqatlet min-Nażisti minħabba li kienet ta’ dixxendenza Lhudija fl-1945. Id-djarju li ħalliet warajha sar famuż ħafna wara mewtha u hemm mużew iddedikat lilha f’Amsterdam.

Isma’ l-awdjo biex tkun taf x’ġara bħal-lum fis-snin imgħoddija.