Awdjo: Bħal-lum kienet twieldet Doreen Micallef

Bħal-lum fl-1949 kienet twieldet il-poeta Doreen Micallef, li ħallietna fl-2001.

Bħal-lum fl-1967 kienet twieldet Suzanne Mizzi, mudella ta’ nisel Malti li għamlet suċċess fl-Ingilterra fis-Snin 80. Hija mietet fl-2011 fl-età ta’ 43 sena minħabba kanċer.

Isma’ l-awdjo biex tkun taf x’ġara aktar bħal-lum fis-snin imgħoddija.