Awdjo: Bħal-lum kien twieled Sir Anthony Mamo

Bħal-lum fl-1909 kien twieled Sir Anthony Mamo li serva bħala Gvernatur ta’ Malta bejn  l-1971 u l-1974 u President bejn l-1974 u l-1976.

Huwa kien ħalliena fl-2008.

Isma’ l-awdjo biex tkun taf x’ġara bħal-lum fis-snin imgħoddija.