Awdjo: Bħal-lum kien twieled San Ġorġ Preca

Bħal-lum fl-1880 fil-Belt Valletta, kien twieled San Ġorġ Preca, fundatur tal-Għaqda tad-Duttrina MUSEUM.

U bħal-lum fl-1914 kien twieled Arvid Pardo, studjuż u diplomatiku ta’ dixxendenza Maltija u Żvediża, li rrappreżenta lil Malta fil-Ġnus Magħquda u kien responsabbli għat-tfassil tal-liġi internazzjonali tal-ibħra li għadha tintuża llum.

Isma’ l-awdjo biex tkun taf x’ġara bħal-lum fis-snin imgħoddija.