Awdjo: Bħal-lum kien twieled Nerik Mizzi

Enrico Mizzi

Bħal-lum fl-1885 kien twieled Enrico Mizzi, magħruf bħala Nerik, li serva bħala Prim Ministru ta’ Malta għal tlett xhur fl-1950.

Enrico Mizzi

Isma’ l-awdjo biex tkun taf x’ġara bħal-lum fis-snin imgħoddija.