Awdjo: Bħal-lum kien twieled Mons Depiro

Bħal-lum fl-1877 kien twieled Joseph Depiro, qassis u fundatur tas-Soċjetà Missjunarja ta’ San Pawl, li huwa kandidat għall-beatifikazzjoni.

Mons Depiro kien miet fl-1933.

Mons Giuseppe Depiro

Isma’ l-awdjo biex tkun taf x’ġara aktar bħal-lum fis-snin imgħoddija.