Awdjo: Bħal-lum kien twieled Dr Lawrence Gonzi

Bħal-lum fl-1953 twieled Lawrence Gonzi, li serva bħala Prim Ministru bejn l-2004 u l-2013.

Illum fl-1967 twieldet il-Kommunità Ewropea, l-għaqda li llu nafuha bħala l-Unjoni Ewropea. Malta issieħbet f’din l-Unjoni fl-2004.

Isma’ l-awdjo biex tkun taf x’ġara bħal-lum fis-snin imgħoddija.