Awdjo: Bħal-lum kien seħħ xi nkwiet waqt il-Karnival

Bħal-lum fl-1847 kien seħħ xi inkwiet waqt iċ-ċelebrazzjonijiet tal-karnival fil-Belt Valletta meta l-Awtoritajiet Ingliżi pruvaw jinfurzaw digriet li l-maskli ma kellhomx jintlibsu waqt il-karnival.

Din kienet xi ħaġa li ma neżlitx tajjeb mill-Maltin u għalhekk xi wħud bħala protesta libbsu xi annimali ta’ membri tal-kleru Anglikan.

Isma’ l-awdjo biex tkun taf x’ġara bħal-lum fis-snin imgħoddija.