Awdjo: Bħal-lum kien miet San Valentinu

Illum huwa Jum San Valentinu, il-festa tal-maħbubin.

San Valentinu kien għex fis-Seklu 3 fl-Italja u kien magħruf għall-protezzjoni li tal-Insara ppersegwitati mill-Imperu Ruman. Huwa stess kien spiċċa miet martri.

San Valentinu huwa wkoll il-qaddis padrun ta’ dawk li jsofru minn puplesija u dawk li jkabbru n-naħal.

Isma’ l-awdjo biex tkun taf x’ġara bħal-lum fis-snin imgħoddija.