Awdjo: Bħal-lum kien miet Monsinjur Ġużeppi De Piro

Bħal-lum fl-1933 kien miet il-qassis u missjunarju Ġużeppi De Piro, fundatur tas-Soċjetà Missjunarja ta’ San Pawl u issa kandidat għal beatifikazzjoni.

Monsinjur Ġużeppi De Piro

Isma’ l-awdjo biex tkun taf x’ġara bħal-lum fis-snin imgħoddija.