Awdjo: Bħal-lum kien miet il-Gran Mastru Wignacourt

Bħal-lum fl-1697 kien miet il-Gran Mastru tal-Ordni ta’ San Gwann f’Malta Alof de Wignacourt fl-età ta’ 79 sena. Huwa kien serva fil-kariga għal 21 sena u kien maħbub mill-Maltin. Kien fi żmien it-tmexxija tiegħu li kien inbena l-akwadott bejn ir-Rabat u l-Belt Valletta kif ukoll numru ta’ torrijiet ta’ l-għassa mal-kosta tal-gżejjer Maltin.

Isma’ l-awdjo biex tkun taf x’ġara bħal-lum fis-snin imgħoddija.