Awdjo: Bħal-lum kien miet George Borg Olivier

Bħal-lum fl-1980 kien miet fl-età ta’ 69 sena, George Borg Olivier, li serva bħala Prim Ministru ta’ Malta bejn l-1950 u l-1955, u bejn l-1962 u l-1971. Huwa kien il-mexxej li nnegozja u ppresedja fuq l-għotja tal-Indipenedenza lil pajjiżna fl-1964.

Isma’ l-awdjo biex tkun taf x’ġara aktar bħal-lum fis-snin imgħoddija.