Awdjo: Bħal-lum kien miet Fr Peter Serracino Inglott

Bħal-lum fl-2012 kien miet fl-età ta’ 76 sena Dun Peter Serracino Inglott, lettur u ħassieb tal-filosofija li serva bħala rettur tal-Università ta’ Malta.

Isma’ l-awdjo biex tkun taf x’ġara bħal-lum fis-snin imgħoddija.