Awdjo: Bħal-lum kien miet Ċensu Tabone

Bħal-lum fl-2014 kien ħalliena fl-età ta’ 98 sena l-politiku Malti Ċensu Tabone, tabib u speċjalista tal-għajnejn li serva bħala ministru f’diversi kabinetti bejn is-Snin 60 u 80, kif ukoll bħala r-raba’ President tar-Repubblika.

Isma’ l-awdjo biex tkun taf x’ġara bħal-lum fis-snin imgħoddija.