Awdjo: Bħal-lum iżżewġu Elvis u Priscilla

Bħal-lum fl-1967 Elvis Presley u l-maħbuba tiegħu Priscilla Beaulieu kienu żżewġu f’ċerimonja f’Las Vegas. Dan iż-żwieġ kien sfaxxa fl-1973.

Isma’ l-awdjo biex tkun taf x’ġara bħal-lum fis-snin imgħoddija.