Awdjo: Bħal-lum inħarġet l-enċiklika Pacem in Terris

Bħal-lum fl-1963 il-Papa Ġwanni XXIII kien ħareġ l-enċiklika Pacem in Terris, dwar il-paċi fid-dinja, l-ewwel enċiklika indirizzata mhux biss lill-Kattoliċi imma lill-Kristjani kollha.

Papa Ġwanni XXIII

Isma’ l-awdjo biex tkun taf x’ġara bħal-lum fis-snin imgħoddija.