Awdjo: Bħal-lum infetħet mill-ġdid il-knisja ta’ San Publiju

Bħal-lum fl-1944, wara li t-Tieni Gwerra Dinjija kienet għaddiet minn fuq pajjiżna, il-Knisja Parrokkjali ta’ San Publiju fil-Floriana nfetħet mill-ġdid għal quddies u attivitajiet reliġjużi.

Dan wawara li kienet intlaqtet minn bombi u ġarrbet ħsara kbira minn bombi tal-għadu kmieni fl-1942.

Isma’ l-awdjo biex tkun taf x’ġara bbħal-lum fis-snin imgħoddija.