Awdjo: Bħal-lum infetħet mill-ġdid il-knisja ta’ San Publiju

Bħal-lum fl-1944, wara li t-Tieni Gwerra Dinjija kienet għaddiet minn fuq pajjiżna, il-Knisja Parrokjali ta‘ San Publiju fil-Floriana infetħet mill-ġdid għall-quddies u attivitajiet reliġjużi, wara li kienet intlaqtet minn bombi u ġarrbet ħsara kbira minn bombi tal-għadu kmieni fl-1942.

Isma’ l-awdjo biex tkun taf x’ġara bħal-lum fis-snin imgħoddija.