Awdjo: Bħal-lum infetħet il-knisja ta’ San Publiju

Bħal-lum fl-1773 kienet infetħet mill-Isqof Pellerano l-knisja parrokkjali ta’ San Publiju fil-Furjana.

Isma’ l-awdjo beix tkun taf x’ġara bħal-lum fis-snin imgħoddija.