Awdjo: Bħal-lum ġiet imbierka l-Bażilika tal-Mosta

Bħal-lum fl-1860 kienet ġiet imbierka minn Dun Anton Mallia l-Bażilika tal-Mosta ddedikata lil Marija Assunta.

Isma’ l-awdjo biex tkun taf x’ġara bħal-lum is-snin imgħoddija.