Awdjo: Bħal-lum fl-2007 Dun Ġorġ Preca ġie ddikjarat Qaddis

Bħal-lum fl-2007 Dun Ġorġ Preca kien ġie ddikjarat Qaddis mill-Papa Benedittu XVI. Il-festa ta’ dan il-qaddis hija fid-9 ta’ Mejju.

Isma’ l-awdjo biex tkun taf x’ġara bħal-lum fis-snin imgħoddija.