Awdjo: Bħal-lum fl-1812 ġiet inawgurata il-Bibljoteka Nazzjonali

Bħal-lum fl-1812 kienet ġiet inawgurata l-Bibljoteka Nazzjonali ta’ Malta fil-Belt Valletta, wara li saru xi alterazzjonijiet mill-perit Arturo Cachia fuq il-bini oriġinali tal-1785.

Ritratt: Charles de Brocktorf

Isma’ l-awdjo biex tkun taf x’ġara bħal-lum fis-snin imgħoddija.