Awdjo: Bħal-lum saret il-beatifikazzjoni ta’ Dun Ġorġ Preca biex isir l-ewwel Qaddis Malti

Bhal-lum fl-2006, il-Papa Ġwanni Pawlu II għamel il-beatifikazzjoni ta’ Dun Gorg Preca, biex b’hekk kellna l-ewwel qaddis Malti. Illum hija l-festa tiegħu.

Huwa jibqa’ mfakkar l-aktar għat-twaqqif tas-Soċjetà tad-Duttrina Nisranija magħrufa bħala il-Mużew.

Isma’ l-awdjo biex tkun taf x’ġara bħal-lum fis-snin imgħoddija.