Att vandalu fuq l-istatwa ta’ Sant’Antnin fil-Family Park

Sant Antnin vandalizmu

Read in English.

Att vandalu wassal sabiex jitqaċċtu ras Sant’Antnin u l-bambin fl-istatwa li hemm fil-kappella tal-Family Park.

Permezz ta’ post fuq Facebook il-Parroċċa ta’ Wied il-Għajn sostniet li tinsab dispjaċuta li twettaq dan l-att vandalu fuq l-istatwa tal-kappella. Qalet li se tkun qed tagħmel ħilitha biex tiġi rrestawrata kif kienet.

Intant, il-Parroċċa sostniet li kull għajnuna mill-pubbliku tkun apprezzata.

Ninsabu dispjaċuti li sar dan il-vandaliżmu fuq l-istatwa ta' Sant'Antnin fil-kappella tal-Family Park. Ser nagħmlu ħilitna biex tigi restawrata kif kienet. Kull għajnuna hija apprezzata.

Posted by Marsaskala Parish on Sunday, October 11, 2020