2 ħallelin jinqabdu wara li l-pulizija jiġru warajhom fuq il-bjut tad-djar fil-Fgura; jinżammu arrestati

Żewġ irġiel ġew arrestati talli serqu minn diversi residenzi madwar Malta. Il-pulizija rnexxielhom jaqbduhom fil-Fgura wara li ġrew warajhom fuq il-bjut tar-residenzi.

Stqarrija tal-Pulizija tgħid li dan l-arrest twettaq permezz ta’ ħidma tal-Pulizija mid-Dipartiment tal-Investigazzjoni Kriminali, flimkien mal-Pulizija tal-Għassa ta’ Raħal Ġdid.

Iż-żewġ persuni tressqu l-qorti quddiem il-Maġistrat tal-Għassa Doreen Clarke, akkużati b’serq, ħasil ta’ flus u reat kriminali organizzat. Hu mifhum li l-irġiel serqu €20,000 f’serqa waħda biss.

Iż-żewġ irġiel, wieħed ta’ 41 sena mill-Georgia, u ieħor ta’ 28 sena mil-Litwanja, wieġbu mhux ħatja għall-akkużi. Dak mill-Georgia deher fil-qorti ġo siġġu tar-roti. Il-Litwan kien liebes boroż tal-plastik f’saqajh peress li ħwejġu ttieħdu bħala evidenza.

Huma ġew arrestati fl-1 ta’ Ġunju wara li l-pulizija kellhom jiġru warajhom fuq il-bjut. Wieħed mill-akkużati qabeż minn bejt minnhom biex jevita lill-pulizija, iżda spiċċa nqabad xorta waħda peress li weġġa’ meta qabeż.

Il-pulizija qalu li l-investigazzjonijiet dwar “għexieren ta’ serqiet” għadhom għaddejjin. Barra mill-attentat ta’ serq fil-Fgura, il-Litwan hu akkużat b’seba’ serqiet oħra. Huwa joqgħod l-Ukrajna u ma jaħdimx. Ir-raġel mill-Georgia lanqas ma jaħdem, u qal li kien joqgħod f’lukanda f’Malta.

L-irġiel ma talbux għall-ħelsien mill-arrest, u qed jinżammu arrestati.