ARA mumenti mill-pellegrinaġġ ta’ San Girgor immexxi mill-Arċisqof

Luke Zerafa

L-Arċisqof Charles Scicluna mexxa l-pellegrinaġġ tradizzjonali ta’ San Girgor fiż-Żejtun.

Il-pellegrinaġġ beda mill-Kappella ta’ San Klement għall-Knisja ta’ San Girgor fejn saret Quddiesa.