Ara min huma l-istudenti rebbieħa tal-Jum Dinji tal-Ktieb

It-Taqsima tal-Libreriji tal-Iskejjel (LISU) fi ħdan l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu organizzat ċerimonja ta’ premjazzjoni fl-Iskola Primarja tal-Imġarr tal-Kulleġġ San Nikola. Matul din iċ-ċerimonja li saret nhar it-Tlieta, 4 ta’ Ġunju, ġew mogħtija premjijiet lill-edukaturi u l-istudenti minn Kinder 1 sas-sitt sena li ġew l-ewwel, it-tieni u t-tielet fil-kompetizzjonijiet relatati mal-Jum Dinji tal-Ktieb, organizzati mill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.

Ir-rebbieħa ta’ kull sena ngħataw ċertifikat kif ukoll vawċer li jissarraf f’kotba.

L-edukaturi u l-istudenti li ġew l-ewwel f’dawn il-kompetizzjonijiet huma:

  • Kinder 1 – Is-Sa Tania Muscat (L-Iskola Primarja tal-Isla fil-Kulleġġ Santa Margerita)
  • Kinder 2 – Is-Sa Roberta Debono (L-Iskola Primarja ta’ Ħal Qormi San Ġorġ fil-Kulleġġ San Injazju)
  • L-Ewwel Sena – Is-Sinjuri Miriam Deguara u Svetlana Sellar (L-Iskola Primarja tas-Siġġiewi fil-Kulleġġ San Injazju)
  • It-Tieni Sena – Is-Sa Jacqueline Montanaro (L-Iskola Primarja tal-Mosta A fil-Kulleġġ Maria Reġina)
  • It-Tielet Sena – Nina DeBono Curmi (St Francis School, Rabat Għawdex)
  • Ir-Raba’ Sena – Jaden Attard (L-Iskola Primarja ta’ Mosta B fil-Kulleġġ Maria Reġina)
  • Il-Ħames Sena – Mariah Grech (St Francis School, Rabat Għawdex)
  • Is-Sitt Sena – Kurt Cutajar (St Francis School, Rabat Għawdex)

Fiċ-ċerimonja ngħataw ukoll numru ta’ premjijiet speċjali. Wieħed minn dawn il-premjijiet ingħata lill-Iskola Primarja tal-Isla tal-Kulleġġ Santa Margerita.

L-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu ferħet u rringrazzjat lil kull min ħa sehem f’attivitajiet biex jitfakkar il-Jum Dinji tal-Ktieb.