Isma’ u aqra l-ittra ta’ riżenja tal-Papa Benedittu XVI

Il-Papa Benedittu stqarr li wara li eżamina ħafna drabi l-kuxjenza tiegħu quddiem Alla, ikkonkluda li minħabba l-età tiegħu, saħħtu m’għadiex waħda li tiflaħ tlaħħaq mal-eżiġenzi tal-Pontifikat.

Qal li jifhem li l-missjoni spiritwali tiegħu teħtieġ li titwettaq mhux biss bil-kliem u l-għemil, iżda bit-talb u t-tbatija. Madanakollu, f’dinja li dejjem tinbidel u tiltaqa’ ma sfidi ġodda, teħtieġ kemm is-saħħa mentali kif ukoll dik fiżika. Żied li saħħtu marret lura b’mod li jkollu jagħraf in-nuqqasijiet tiegħu sabiex ikun jista’ jaqdi dmirijietu bl-aħjar mod.

Il-Papa Benedittu qal li huwa bil-libertà kollha li mill-28 ta’ Frar fit-20:00 se jirriżenja.

Kompla billi irringrazzja lil dawk kollha li wrew imħabba u wettqu ħidma tul il-Pontifikat.

Staqsa għall-maħfra tad-difetti kollha tiegħu. Appella għat-talb sabiex Ġesu Kristu jgħin lill-Kardinali li jridu jeleġu Papa ġdid. Qal li huwa se jiddedika ħajtu għat-talb.

Fl-Awdjo jinstema’ il-Papa Benedittuinnifsu jaqra bil-Latin ir-raġunijiet għaliex iddeċieda ma jibqax Papa.

Hawn taħt hawn kopja bl-Ingliż tal-ittra tar-riżenja tal-Papa Benedittu XVI :

Dear Brothers,

I have convoked you to this Consistory, not only for the three canonizations, but also to communicate to you a decision of great importance for the life of the Church. After having repeatedly examined my conscience before God, I have come to the certainty that my strengths, due to an advanced age, are no longer suited to an adequate exercise of the Petrine ministry. I am well aware that this ministry, due to its essential spiritual nature, must be carried out not only with words and deeds, but no less with prayer and suffering.

However, in today’s world, subject to so many rapid changes and shaken by questions of deep relevance for the life of faith, in order to govern the bark of Saint Peter and proclaim the Gospel, both strength of mind and body are necessary, strength which in the last few months, has deteriorated in me to the extent that I have had to recognize my incapacity to adequately fulfill the ministry entrusted to me.

For this reason, and well aware of the seriousness of this act, with full freedom I declare that I renounce the ministry of Bishop of Rome, Successor of Saint Peter, entrusted to me by the Cardinals on 19 April 2005, in such a way, that as from 28 February 2013, at 20:00 hours, the See of Rome, the See of Saint Peter, will be vacant and a Conclave to elect the new Supreme Pontiff will have to be convoked by those whose competence it is.

Dear Brothers, I thank you most sincerely for all the love and work with which you have supported me in my ministry and I ask pardon for all my defects. And now, let us entrust the Holy Church to the care of Our Supreme Pastor, Our Lord Jesus Christ, and implore his holy Mother Mary, so that she may assist the Cardinal
Fathers with her maternal solicitude, in electing a new Supreme Pontiff. With regard to myself, I wish to also devotedly serve the Holy Church of God in the future through a life dedicated to prayer.

From the Vatican, 10 February 2013

BENEDICTUS PP XVI