Appell urġenti għad-demm

Is-Servizz Nazzjonali tat-Trasfużjoni tad-Demm qed jagħmel appell urġenti għad-donazzjonijiet tad-demm sabiex ikunu jistgħu jilħqu mad-domanda tal-isptartijiet.

Huma spjegaw li rriserva tad-demm tinsab baxxa ħafna u dan jista’ jwassal biex jiġu kanċellati jew posposti xi operazzjonijiet li hemm skedati.

Is-Servizz Nazzjonali tat-Trasfużjoni tad-Demm żied li l-Erbgħa ressqu 20 persuna biex jagħtu d-demm filwaqt li lbieraħ marru 30 persuna u llum sal-10am marru biss erbgħa persuni biex jagħtu d-demm. Dawn id-donazzjonijiet ma jleħħqux mal-bżonn li jkollhom ta’ kuljum.

Kull min jinsab b’saħħtu u jixtieq jagħti d-demm jista’ jagħmel dan billi jżur iċ-Ċentru tal-għoti tad-demm fi Gwardamanġa li jiftaħ kuljum bejn it-8am u 6pm.

Kull min jixtieq li jagħti d-demm importanti li:

  • jieħu miegħu l-karta tal-identità
  • jibda ixrob l-ilma minn qabel ma jmur
  • min ġie lura mis-safar f’dawn l-aħħar 4 ġimgħat u jixtieq jagħti d-demm, jew jixtieq jistaqsi xi mistoqsija relatata mal-għoti tad-demm hu mitlub iċempel 80074313.

Jumejn ilu bdejna appell għad-demm ta’ kull tip. Il-bieraħ lura ġew 20 donatur u l-bieraħ ġew 30 meta aħna qed nittammaw…

Posted by National Blood Transfusion Service – Malta on Friday, February 7, 2020