Aġġornati l-miżuri tal-Quddies

Filwaqt li numru ta’ restrizzjonijiet ser jibqgħu fis-seħħ oħrajn ser jiġu rilassati.

Il-Knisja f’Malta, aġġornat il-miżuri ta’ prevenzjoni ta’ tixrid tal-COVID-19 waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-Quddies bil-preżenza tal-pubbliku. Filwaqt li numru ta’ restrizzjonijiet ser jibqgħu fis-seħħ oħrajn ser jiġu rilassati.

Wara li b’mod gradwali, fil-ġimgħat li għaddew bdew jiġu ċelebrati Quddies bil-pubbliku b’miżuri għolja ta’ prevenzjoni, l-Isqfijiet ta’ Malta qegħdin jaġġornaw dawn l-istess miżuri fid-dawl tat-tnaqqis tal-miżuri ta’ mitigazzjoni mill-Awtorijiet tal-Istat.

Dawn il-miżuri, li ser jidħlu fis-seħħ mil-lum l-1 ta’ Lulju, jkomplu jisħqu dwar il-prevenzjoni tat-tixrid u l-protezzjoni tas-saħħa ta’ dawk li jipparteċipaw fil-Quddies. Filwaqt li għandhom jinżammu l-miżuri ta’ distanza soċjali u jinżamm livell għoli ta’ prekawzjoni, qiegħed jiġi mneħħi l-obbliġu tal-maskri u l-visors. Madanakollu huwa ferm rakkomandat li dawn jintlibsu. Persuni b’sintomi respiratorji jew ta’ influwenza xorta mhux ser jitħallew jidħlu.

Id-direttivi qegħdin jitolbu sabiex jiġi provdut santizer f’kull entratura, u min jidħol fil-knejjes m’għandux ikollu temperatura ogħla minn 37.2oC. Għalkemm, m’għadux obligatorju li tiġi meħuda t-tempartura, id-direttivi xorta waħda jsostnu li miżuri aktar eżiġenti ta’ prevenzjoni jistgħu jittieħdu skont iċ-ċirkustanza.

Il‑miżuri obbligatorji li ser jinżammu jinkludu:

  1. Id‑distanza soċjali ġol‑knisja ħlief għal persuni li jgħixu fl-istess dar
  2. It-Tqarbin ser jibqa’ jsir fl-idejn u fil‑post
  3. Ħasil regolari u ventilazzjoni tal‑knejjes
  4. Sanitiser fil‑bieb għall‑użu tal‑pubbliku
  5. Il‑fonti tal‑ilma mbierek jitħallew vojta

Id‑deċiżjoni tal‑Isqfijiet tat‑12 ta’ Marzu li għadda, li permezz tagħha l‑Insara ngħataw dispensa mill‑obbligu tal‑Quddies ta’ nhar ta’ Ħadd, għalissa ser tibqa’ fis‑seħħ. L-Insara kollha, b’mod specjali il-persuni mhux vulnerabbli, huma mħeġġa jiċċelebraw b’mod partikolari jum il-Ħadd billi jattendu l‑Quddies fil-knejjes.

Id-direttivi aġġornati ġew ippublikati fuq il-website tal-Arċidjoċesi ta’ Malta Knisja.mt.