Abbuż Ċilì: Il-Knisja Ċilena titlob għall-maħfra tal-ħatja

L-Isqfijiet fiċ-Ċilì talbu għall-maħfra għall-abbuż sesswali tat-tfal imwettaq mill-kleru, u qablu li jiftħu l-fajls tagħhom u jżidu l-koordinazzjoni mal-prosekuturi Ċileni li qegħdin jinvestigaw il-każijiet.

Wara konferenza ta’ ġimgħa, l-Isqfijiet qalu fi stqarrija li naqsu mid-dmir tagħhom li jgħinu u jakkumpanjaw vittmi li sofrew “dnubiet gravi u inġustizzji mwettqa minn qassisin u kleru”.

L-infurzar tal-liġi Ċilena qed jinvestiga 38 akkuża t’abbuż sesswali kontra 73 isqof, membri tal-kleru u ħaddiema lajċi, li jinvolvu 104 vittmi. Hija fost l-ikbar investigazzjonijiet tal-Knisja li saru minn kwalunkwe awtorità ġudizzjarja.

Aqra rapport dettaljat hawn.