3 jivvjaġġaw b’viżas foloz; jinħelsu għax ma kinux jafu

Tliet persuni nħelsu wara li nstabu ħatja li użaw viżas Ġermaniżi foloz biex jivvjaġġaw. Id-dokumenti foloz kienu ta’ kwalità tant għolja li kien hemm dubju jekk l-akkużati stess kinux jafu li d-dokumenti kienu foloz.

Koppja minn Sierra Leone ta’ 26 u 25 sena, u Eritreana ta’ 30 sena kienu akkużati li kienu fil-pussess ta’ viżas falsifikati, u li intenzjonalment użaw lilhom u dokumenti ta’ reġistrazzjoni falsifikati.

Huma waslu Malta f’Diċembru li għadda f’titjira minn Moska, fi triqithom lejn il-Ġermanja. Il-koppja talbet għall-ażil, iżda nstab li l-viżas Ġermaniżi tagħhom kienu foloz. L-Eritreana ġiet arrestata aktar tard fl-istess jum meta marret ħdejn l-iskrivanija tat-taqsima tat-tluq fiż-żona tal-kontroll tal-fruntiera, u l-uffiċjal li kien hemm mal-iskrivanija ssuspetta li l-viża tagħha kienet falsifikata. Fit-3 każijiet, il-viżas kienu ta’ persuni mill-Ażja.

Il-viżas ġew eżaminati minn espert li sab li dawn kienu ta’ kwalità għolja, magħmulin mill-istess stamperija.

Il-mara mill-Eritrea qalet li hi kienet mingħaliha li l-viża tagħha kienet valida. Ir-raġel qal li hu ma kienx ċert kinitx falza peress li din kienet l-ewwel darba li siefer. Huwa ħareġ stqarrija li fiha qal li kien miżżewweġ lill-mara li nqabdet miegħu, u li hi ġiet mhedda mill-familja tal-eks raġel tagħha, li kien miet.

Hu spjega lill-pulizija li lura fi Sierra Leone, kien hemm ċerta Doris li kienet ħaditilhom ħsieb il-viżas u ma żammitilhomx flus tagħhom. Huma marru Moska magħha, fejn martu ġiet offruta xogħol ta’ prostituta, iżda hi rrifjutat. Huma kienu spiċċaw jaħdmu fit-tindif. F’Lulju, ir-raġel lemaħ ħu l-eks raġel ta’ martu f’Moska u beża’.

Il-Maġistrat Audrey Demicoli li ppresediet il-każ qalet li ma kienx għadu ċar jekk l-akkużati kinux jafu li l-viżas kienu foloz meta użawhom. L-Eritreana ċaħdet li kienet taf, filwaqt li l-koppja qalet li huma straħu fuq din Doris, u ma ssuspettawx fiha.

Il-Qorti ħelset lit-tliet persuni għaliex ma kinitx konvinta li huma kienu jafu li qed iwettqu reat kriminali, peress li ma kinux konxji bil-falzità tal-viżas tagħhom.