​241 sentenza ta’ probation fl-2016

Fl-2016, il-qrati Maltin taw 241 sentenza ta’ probation.
Dan joħroġ minn informazzjoni mogħtija mill-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonniċi fi tweġiba għall-mistoqsija tad-Deputat Nazzjonalista Carmelo Mifsud Bonnici.
i.
Minn dawn, 235 ingħataw minn Qorti ta’ Malta u sitta ngħataw mill-Qorti ta’ Għawdex.