1,300 impjieg tat-Tagħlim tal-Ingliż f’riskju li jintilfu – FELTOM

Miguela Xuereb

Mal-1,378 persuna qed jirriskjaw li jispiċċaw bla impjieg hekk kif il-pandemija laqtet b’mod negattiv lill-iskejjel tat-tagħlim tal-lingwa Ingliża. Dan ħareġ minn rapport ippubblikat mill-Federazzjoni tal-Organizzazzjonijiet għat-Tagħlim tal-Lingwa Ingliża (FELTOM) wara verifika li saret minn Deloitte.

Kien spjegat li dan it-telf ta’ impjieg se jsir jekk l-industrija tal-ELT ma tkunx sostnuta. Intant jidhet li l-aħjar xenarju provdut minn Deloitte xorta wera’ li 643 persuna jistgu jitilfu l-impjieg tagħgom jekk il-Gvern ma jgħinx lil din l-industrija.

Ir-rapport ippubblikat minn FELTOM iħares lejn l-impatt tal-pandemija fuq l-industrija tal-ELT. Ir-rapport jipprovdi stampa inkwetanti għall-futur tal-iskejjel tat-Tagħlim tal-Lingwa Ingliża (ELT). Ir-rapport ġie ppreżentat dan l-aħħar lill-Ministru tat-Turiżmu waqt laqgħa ma’ FELTOM bħala parti mill-eżerċizzju ta’ konsultazzjoni ta’ qabel il-baġit tal-Gvern.

Fi stqarrija ta’ FELTOM kien spjegat li l-industrija ELT dejjem kienet kontributur qawwi għall-ekonomija Maltija. Deloitte tistma li n-nefqa annwali totali mill-istudenti tal-ELT kienet ta’ madwar €145 miljun fl-2019. Dik is-sena, is-settur tal-ELT kien jammonta għal 8.6% tat-total ta’ ljieli ta’ turisti, bi 3% tat-turisti kollha jkunu studenti tal-ELT.

Il-Kap Eżekuttiv ta’ FELTOM James Perry spjega kif għall-kuntrarju ta’ swieq oħra tat-turiżmu, din l-industrija tattira nies li normalment ma jivvjaġġawx lejn Malta. Fil-fatt, aktar minn nofs l-istudenti ELT (56%) kienu minn pajjiżi li mhumiex fl-Unjoni Ewropea jew miż-Żona Ekonomika Ewropea (EEA) fl-2019. Għalkemm l-ogħla numru ta’ studenti ġew mill-Italja (12% jew 28,367 student), dan huwa segwit mill-Kolombja (9.1% jew 21,688 student) u l-Brażil (21,230 student jew 9%).

Kien spjegat li fl-industrija ELT, bejn il-5 u s-16 ta’ Marzu li għadda, in-numru ta’ kanċellazzjonijiet minn studenti tal-lingwa Ingliża żdied minn 4,000 għal 20,000 – kollha f’medda ta’ ġimgħatejn. Il-kanċellazzjonijiet baqgħu jiżdiedu matul il-ġimgħat ta’ wara.

Filwaqt li Lulju tal-2019 ra total ta’ 18,457 student, l-istima ta’ din is-sena kienet ta’ 9.4% ta’ dak l-ammont li jissarraf f’1,740 student.

L-istudju jħares ukoll lejn l-impatt finanzjarju ta’ Covid-19 fuq is-settur ELT. In-negozju fl-2020 waqa’ bi 80%. Tnaqqis fid-dħul mill-industrija se jkollu impatt sinifikanti fuq il-fornituri tal-akkomodazzjoni, it-trasport u l-attivitajiet li jammontaw għal 43% tal-ispejjeż varjabbli totali tal-industrija.

It-telf ta’ dħul iġġenerat mis-settur tal-ELT jista’ jkollu impatt gravi fuq l-ekonomija ta’ Malta. Deloitte tistma li t-telf nett fl-attività ekonomika jista’ jilħaq €88 miljun. Id-dħul tal-gvern mill-attività ekonomika tal-industrija jista’ wkoll potenzjalment jonqos b’66%. Dan huwa bbażat fuq il-VAT, taxxa fuq id-dħul u NI ġġenerati mill-industrija. Analiżi tax-xenarju tal-aħjar każ (tnaqqis ta’ 30% tal-istudenti fil-wasliet) ikun ifisser li d-dħul iġġenerat mill-gvern jinżel għal €15.2 miljun.

Deloitte irrakkomandat bil-qawwa li s-suppliment tal-paga jinżamm, għalkemm b’rata dejjem tonqos, sakemm il-volum tan-negozju jerġa’ lura għal 70% ta’ dak li kien qabel il-pandemija. Is-suppliment tal-paga u l-appoġġ għall-kontribuzzjoni tal-ispejjeż fissi jistgħu jvarjaw bejn €2m u €7.9m.

Ir-rapport jirrakkomanda wkoll appoġġ progressiv immirat biex jgħin lill-operaturi li jġarrbu telf ta’ aktar minn 40% ta’ studenti u investiment mill-ġdid ta’ €13.5m mid-dħul tal-gvern mis-settur biex jistimula l-irkupru aċċellerat u aktar minn €100m ta’ attività ekonomika. Stimolu bħal dan jista’ jsir permezz ta’ investiment dirett jew permezz ta’ inċentivi għall-istudenti nfushom fosthom ġimgħat sussidjati ta’ tagħlim meta jixtru aktar minn ġimgħatejn studju jew titjiriet sussidjati mal-linja nazzjonali.