117-il miljun tifel u tifla jistgħu jitilfu t-tilqima kontra l-ħosba

REUTERS/Samir Bol/File Photo

Read in English.

Aktar minn 117-il miljun tifel u tifla huma f’riskju li jitilfu t-tilqima kontra l-ħosba hekk kif il-pandemija tal-COVID-19 qed timponi miżuri ta’ social distancing u żżid il-pressjoni fuq is-servizzi tas-saħħa – din hi t-twissija maħruġa nhar it-Tlieta minn diversi aġenziji tas-saħħa tan-Nazzjonijiet Magħquda (N.U.).

Diġà tressqu lura kampanji ta’ tilqim kontra l-ħosba f’24 pajjiż, u bosta oħra se jkunu posposti, u dan potenzjalment ipoġġi f’riskju lil tfal f’37 pajjiż, skont il-Measles & Rubella Initiative (M&RI), inizjattiva appoġġata mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO), il-fond għat-tfal tan-N.U. UNICEF u organizzazzjonijiet oħra.

“Jekk tittieħed id-deċiżjoni diffiċli li għalissa nwaqqfu l-proċess tat-tilqim minħabba l-firxa tal-COVID-19, inħeġġu lill-mexxejja ta’ dawn il-pajjiżi biex isaħħu l-isforzi ta’ ntraċċar tagħhom ta’ tfal li għadhom ma ġewx imlaqqma, sabiex il-popolazzjonijiet l-aktar vulnerabbli jkunu jistgħu jirċievu t-tilqima kontra l-ħosba hekk kif ikun possibbli li dan iseħħ,” qal il-grupp f’dikjarazzjoni.

“Filwaqt li aħna konxji dwar iż-żieda fid-domanda ta’ servizzi minn sistemi tal-kura tas-saħħa u professjonisti tal-kura tas-saħħa, speċjalment matul it-theddida ta’ din il-pandemija, insostnu li l-provvista ta’ servizzi ta’ tilqim, inkluż it-tilqim kontra l-ħosba, hija essenzjali biex insalvaw il-ħajjiet.”

Il-marda respiratorja tal-COVID-19 qatlet aktar minn 113,000 persuna u sakkret lil pajjiżi madwar id-dinja f’lockdownvirtwali fit-tentattiv li jwaqqfu l-firxa tan-novel coronavirus li jikkawża din il-marda.

Imma fid-dell ta’ dan, żieda fil-każijiet ta’ ħosba hija theddida globali oħra għas-saħħa tal-bniedem.

F’Diċembru, l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO) qalet li l-ħosba kienet affetwat lil madwar 10 miljun persuna fl-2018 u qatlet 140,000 persuna, il-parti l-kbira tfal, f’dak li ddeskriviet bħala “sitwazzjoni ta’ rabja”.

Din il-marda virali hija kuntaġġuża ħafna, imma tista’ titwaqqaf permezz ta’ tilqim tal-massa, li normalment ifisser li trabi u tfal jingħataw din it-tilqima bħala parti mis-servizzi ta’ saħħa ta’ rutina.

Hekk kif l-isforzi ta’ bosta pajjiżi fil-ġlieda kontra l-COVID-19 huma ffukati fuq il-prevenzjoni tal-ħaddiema fil-kura tas-saħħa mill-infezzjoni u t-twaqqif ta’ miżuri stretti ta’ social distancing, il-WHO rrakkomandat li l-gvernijiet għandhom iwaqqfu b’mod temporanju kampanji ta’ tilqim preventiv, bħal dawk kontra l-ħosba, f’postijiet fejn mhemmx imxija attiva ta’ mard li jista’ jiġi evitat b’tilqim.

F’bosta partijiet tal-Afrika, proġetti ta’ għajnuna medika normalment jistgħu jinkludu kampanji ta’ tilqim kontra l-ħosba u mard ieħor kellhom jitwaqqfu minħabba li l-pajjiżi qed jagħlqu l-fruntieri tagħhom u qed jillimitaw is-servizzi tas-saħħa ta’ rutina minħabba l-pandemija.

Il-grupp M&RI qal li jifhem il-ħtieġa li jiġu protetti l-komunitajiet u l-ħaddiema fil-kura tas-saħħa mill-COVID-19, imma wissa li dan m’għandux ifisser li dawn it-tfal qatt ma jirċievu l-vaċċini meħtieġa. 

“Issa għandhom jittieħdu passi urġenti … biex inħejju li nnaqqsu l-lakuni li jistgħu jiġu sfruttati mill-virus tal-ħosba,” qal il-grupp.