10 għaqdiet f’Malta li bħalissa għandhom bżonn l-għajnuna tiegħek

Read in English.

Il-5 ta’ Settembru huwa nominat bħala l-Jum Internazzjonali tal-Karità min-Nazzjonijiet Maqgħuda.  Ġie stabbilit bl-objettiv li jissensibilizza u jimmobilizza nies, NGOs, u partijiet interessati madwar id-dinja biex jgħinu lil ħaddieħor permezz ta’ attivitajiet ta’ volontarjat u filantropiċi.  Id-data tal-5 ta’ Settembru ġiet magħżula sabiex tfakkar l-anniversarju tal-mewt ta’ Madre Tereża ta’ Calcutta li rċeviet il-Premju Nobel għall-Paċi fl-1979 “għal xogħol imwettaq fil-ġlieda biex tegħleb il-faqar u t-tensjoni, li wkoll jikkostitwixxu theddida għall-paċi”. Biex jikkommemora l-okkażjoni, Newsbook.com.mt ġabar lista ta’ 10 karitajiet u NGOs f’Malta li jistgħu verament jagħmlu b’għajnuna/donazzjonijiet.  

1. Aid to the Church in Need (Malta)  
Aid to the Church in Need (ACN) twaqqfet fl-1947 meta Patri Werenfried van Straaten – li ismu jfisser ‘Gwerrier għall-Paċi’ – wieġeb għal appell għar-rikonċiljazzjoni magħmul mill-Papa Piju XII fis-snin koroh wara t-Tieni Gwerra Dinjija. Fl-2011, tħabbar li l-Papa Benedittu XVI għolla l-organizzazzjoni internazzjonali, li l-uffiċċju Malti huwa parti minnha, għall-istatus ta’ Fondazzjoni Pontifiċja. ACN isaħħaħ il-Knisja permezz ta’ talb, informazzjoni u azzjoni fejn l-Insara huma ippersegwitati jew ibatu. Il-proġetti tagħha jinkludu l-għoti ta’ stipendji tal-quddiesa u għajnuna oħra, kif ukoll trasport għal saċerdoti u sorijiet li jagħmlu vjaġġi twal u xi kultant perikolużi fuq art diffiċli biex iġibu s-sagramenti, tagħlim pastorali, skola u kura tas-saħħa lill-fidili.  Tista’ tagħti donazzjoni lil ACN (Malta) hawn.  

2. YMCA Malta  
Il-moviment YMCA oriġinarjament twaqqaf fl-Ingilterra minn George Williams fl-1844. F’Malta YMCA Valletta, twaqqfet fl-1976. Fl-2019, YMCA Malta ġiet imnedija uffiċjalment bħala l-YMCA Nazzjonali b’fergħat lokali tal-YMCA f’diversi lokalitajiet. Fost affarijiet oħra l-YMCA tappoġġja l-iżvilupp pożittiv taż-żgħażagħ bħala miżura preventiva u jintervjenu billi joffru għażla ta’ servizzi ta’ xogħol soċjali lil individwi li huma żvantaġġjati jew soċjalment żvantaġġjati. Huma jfittxu li jgħinu lin-nies kollha irrispettivament mill-kapaċitajiet mentali u fiżiċi tagħhom u mingħajr ebda diskriminazzjoni għas-sess, ir-reliġjon, in-nazzjonalità, ir-razza u l-opinjoni politika.  Tista’ tagħti donazzjoni lil YMCA Malta hawn.

3. Inspire Malta  
Inspire temmen li kulħadd għandu dritt għall-ugwaljanza u l-inklużjoni. Il-missjoni tagħhom hija li jippruvaw jgħinu lil kulħadd b’diżabbiltà jikseb dan. Il-fondazzjoni tagħmel dan billi tipprovdi lill-individwi u l-familji tagħhom b’servizzi edukattivi, terapewtiċi u ta’ divertiment. Huma wkoll favur l-inklużjoni, jedukaw lill-pubbliku, iqajmu kuxjenza fost sħabhom u għandhom l-aħjar bażi ta’ għarfien dwar id-diżabbiltà fil-gżira. Illum Inspire tgħin mijiet ta’ individwi b’diversi diżabbiltajiet li jvarjaw minn Down Syndrome, Autism, Cerebral Palsy u oħrajn. Dan jagħmel permezz ta’ bosta servizzi u programmi ta’ diżabbiltà li huma offruti b’rata sussidjata ħafna jew xi kultant anke b’xejn.  Tista’ tagħti donazzjoni lil Inspire hawn.  

4. Caritas Malta  
Caritas Malta twaqqfet fl-1968 meta twaqqaf il-Kunsill Nazzjonali tal-Caritas biex jikkoordina u jiżviluppa assistenza soċjali u attivitajiet ta’ karità. Permezz tal-persunal dedikat tagħha, Caritas Malta qiegħda kontinwament tgħin lil dawk li huma fil-bżonn. Il-missjoni tagħha hija li ttaffi l-faqar u tippromwovi l-iżvilupp tal-bniedem u l-ġustizzja soċjali billi tagħti xhieda tal-fidi Nisranija u l-valuri tal-Vanġelu. Filwaqt li tieħu l-ispirazzjoni tagħha mill-Iskrittura, it-tagħlim soċjali tal-Knisja, u l-esperjenzi u t-tamiet ta’ nies f’diffikultà, Caritas Malta tħabrek lejn  ċiviltà tal-imħabba’ fi ħdan il-komunità Maltija.  Tista’ tagħti donazzjoni lil Caritas Malta hawn.

5. ALS Malta  
Il-missjoni ta’ ALS Malta hija li tqajjem kuxjenza u toffri appoġġ lil dawk li jbatu mill-ALS u l-MND  filwaqt li tagħti kura palljattiva u tgħin fir-riċerka. Din twaqqfet minn Bjorn Formosa li hu bl-ALS, li hija marda kronika terminali. L-ewwel Dar Bjorn, li għandha l-għan li ttejjeb il-kwalità tal-ħajja ta’ nies bl-ALS, MS u kundizzjonijiet newroloġiċi oħra permezz ta’ kura tal-infermiera 24/7 u trattament speċjalizzat, infetħet f’Novembru 2017 f’Ħal Qormi. Bħalissa hija dar għal 13-il resident b’kundizzjonijiet newroloġiċi severi. Nhar il-Ħadd, 27 ta’ Settembru 2020 tista’ tgħin lil ALS Malta tiftaħ Dar Bjorn aktar ġdid u akbar waqt DAR Bjorn Gbir ta’ Fondi – SMS 50618936 – €6.99 jew 50619271 – €11.65.  Tista’ wkoll tagħti donazzjoni lil ALS Malta / Dar Bjorn hawn jew hawn.  

6. MSPCA 
Is-Soċjetà Maltija għall-Protezzjoni u l-Kura tal-Annimali (MSPCA) għandha l-għan li tippromwovi l-qalb tajba u tipprevjeni l-moħqrija tal-annimali permezz ta’ djar, edukazzjoni, promozzjoni u attivitajiet oħra. Fiċ-ċentru attwali tagħhom ta’ residenza fil-Floriana huma jipprovdu servizz effiċjenti ta’ residenza mill-ġdid fejn l-annimali huma garantiti l-aħjar kundizzjonijiet ta’ għajxien possibbli għall-annimali u n-nies jistgħu jadottaw b’kunfidenza. Minbarra l-ispejjeż kontinwi relatati mal-ikel u l-kenn ta’ bosta annimali, ħafna mill-annimali li jidħlu fl-MSPCA jeħtieġu immunizzazzjoni immedjata, sterilizzazzjoni u trattament tal-parassiti li jżidu l-ispejjeż aktar. L-għan tagħhom huwa li jibnu MSPCA Re-Homing Centre mibni biex jilqa’ mijiet ta’ klieb u qtates mitlufin u abbandunati fil-gżira.  Tista’ tagħti donazzjoni lill-MSPCA hawn.

7. Missjunarji ta’ Madre Tereża
Fuq talba tal-Arċisqof ta’ Malta, il-Missjunarji ta’ Madre Tereża ta’ Calcutta fil-bidu tal-1989 fetħu dar f’Bormla biex jaħdmu fost il-foqra tal-gżira.  Tista’ tagħti donazzjoni lill-Missjunarji ta’ Madre Tereża billi ċċempel fuq it-tel. 21666021.

8. Multiple Sclerosis Society of Malta
Is-Soċjetà twaqqfet fl-1997 u tipprovdi mezz volontarju biex ittejjeb u tespandi l-għarfien pubbliku, is-servizzi individwali u tal-familja u r-riabilitazzjoni fl-Isklerożi Multipla (MS). Primarjament toffri fiżjoterapija sussidjata lill-membri tagħha bi Sklerożi Multipla u psikoterapija tal-grupp għall-familja kollha. Is-soċjetà ttejjeb il-ħajja tal-pazjenti bl-MS billi tissussidja bosta forom differenti ta’ terapija, prinċipalment fiżjoterapija.  Tista’ tagħti donazzjoni lis-Soċjetà hawn.  

9. Il-Kummissjoni dwar l-Emigranti ta’ Malta  
Il-Malta Emigrants’ Commission hija organizzazzjoni volontarja mhux governattiva li ma tagħmilx qligħ li hija stabbilita biex tgħin u tipproteġi lin-nies fil-bżonn billi toffrilhom servizzi, pariri u protezzjoni b’xejn. Il-Kummissjoni dwar l-Emigranti bdiet fl-1950 minħabba  l-għadd kbir  ta’ Maltin li siefru lejn artijiet barranin minħabba ż-żieda fil-popolazzjoni  u l-qgħad. L-għan kien li toffri għajnuna lil dawk li kellhom l-intenzjoni li jgħixu barra. Issa s-servizzi tagħha jkopru lil dawk kollha milquta mill-migrazzjoni inklużi immigranti, refuġjati u turisti.  Tista’ tikkuntattja lill-Kummissjoni Emigranti ta’ Malta permezz ta’ email: mec@maltamigration.com jew tel. 21222644.  

10. Fondazzjoni Sebħ  
Il-missjoni tal-fondazzjoni bdiet fl-1956 meta l-Arċidjoċesi ta’ Malta ddeċidiet li tikkoordina x-xogħol magħmul mat-tfal li jgħixu barra mill-kura tad-dar fi djar immexxija minn kongregazzjonijiet reliġjużi rġiel u nisa. Mill-1956, l-enfasi primarja kienet fuq id-djar tat-tfal. Dan inbidel fl-2000 meta l-Arċidjoċesi fetħet Dar Qalb ta’ Gesù, lil dawk milquta mill-vjolenza domestika. Dan ix-xelter kien l-ewwel wieħed tax-xorta tiegħu f’Malta billi ffoka  biex in-nisa u t-tfal jerġgħu jintegraw fil-komunità, indipendentement minn min jabbuża minnhom. Tim ta’ prevenzjoni tal-komunità twaqqaf f’April 2019 biex jappoġġja lill-familji fil-bżonn fil-komunitajiet tal-Ħamrun u l-Marsa. Biex tagħti donazzjoni lill-Fondazzjoni Sebħ, tista’ tibgħat SMS fuq 50618950 għal donazzjoni ta’ €6.99 jew 50619220 għal donazzjoni ta’ €11.65.  

Hemm diversi karitajiet f’Malta li għandhom bżonn urġenti ta’ fondi. Lista komprensiva ta’ organizzazzjonijiet volontarji, inklużi karitajiet, tinstab online hawn.